-28%
$245.00$950.00
-28%
$130.00$700.00
-8%

MUSHROOM GROWTH KITS

Brazil Supa Grow Kit

$48.00
-13%

MAGIC MUSHROOMS

Cambodian Magic Mushroom

$155.00$700.00
-29%

MUSHROOM CHOCOLATE BAR

Cap Up Choco Wonderland

$60.00
-27%

MUSHROOM CHOCOLATE BAR

Cap Up Dark Wonderland Chocolate

$60.00
-8%

MUSHROOM CHOCOLATE BAR

CARDAMOM SPICE VEGAN DRIP BAR

$60.00
-16%
$32.00
-14%
-9%

MUSHROOM LIQUID EXTRACTS

Chaga Liquid Extract 30ml By Foodsporen

$29.00
-51%

MUSHROOM CHOCOLATE BAR

COOKIES & CREAM CHOCOLATE BARS

$22.00